hàm range trong php – Freetuts

Hàm range() trong php sẽ tạo ra một mảng, các phần tử của mảng là một dãy kí tự do người dùng truyền vào kí tự đầu và cuối.

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháprange($start, $end , $step);

Trong đó:

 • $start : là phần tử đầu tiên.
 • $end : là phần tử cuối cùng.
 • $step : độ chênh lệch của các phần tử liên tiếp, mặc định nếu không chuyền thì $step = 1.

Ví dụ

Code

$arr = range(1, 5);
echo "<pre>";
  print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)

Code

$arr = range('a', 'h' , 2);
echo "<pre>";
  print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => a
  [1] => c
  [2] => e
  [3] => g
)

Trên đây là cách sử hàm range() trong php.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm range trong php – Freetuts❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm range trong php – Freetuts” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm range trong php – Freetuts trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm range trong php – Freetuts” posted by on 2022-08-18 13:40:40. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Learnphptutorial.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm count trong PHP - Freetuts
Back to top button