Hàm trim trong php – Freetuts

Hàm trim() sẽ loại bỏ khoẳng trắng( hoặc bất kì kí tự nào được cung cấp) dư thừa ở đầu và cuối chuỗi.

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháptrim( $str, $char);

Trong đó:

 • $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự.
 • $char là tham số không bắt buộc quy định các kí tự sẽ bị loại bỏ ở đầu và cuối chuỗi. Nếu không truyền, hàm trim() sẽ loại bỏ khoảng trắng.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm trim():

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code

$text  = "      ------This is a test -- string :) ...   ";
$hello = "Hello World";
var_dump($text);
echo "<br />";
var_dump($hello);
echo "<br />";

$trimmed = trim($text);
var_dump($trimmed);
echo "<br />";

$trimmed = trim($text, " -.");
var_dump($trimmed);
echo "<br />";

$trimmed = trim($hello, "Hdle");
var_dump($trimmed);
echo "<br />";

$trimmed = trim($hello, 'HdWr');
var_dump($trimmed);
echo "<br />";

Kết quả

string(53) " ------This is a test -- string :) ... " 
string(11) "Hello World" 
string(37) "------This is a test -- string :) ..." 
string(27) "This is a test -- string :)" 
string(5) "o Wor" 
string(9) "ello Worl" 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm trim trong php – Freetuts❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm trim trong php – Freetuts” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm trim trong php – Freetuts trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm trim trong php – Freetuts” posted by on 2022-09-28 15:51:08. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Learnphptutorial.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm chr() trong PHP - Freetuts
Back to top button