Hàm strrev trong PHP – Freetuts

Hàm strrev() sẽ đảo ngược chuỗi được truyền vào.

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm trả về chuỗi bị đảo ngược so với chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstrrev( $str);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • $str là chuỗi cần đảo ngược.

Ví dụ

Code

echo strrev('this is a test') . "<br />";
echo strrev('freetuts.net') . "<br />";
echo strrev('hello world') . "<br />";
echo strrev('this is my example') . "<br />";

Kết quả

tset a si siht
ten.stuteerf
dlrow olleh
elpmaxe ym si siht

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strrev trong PHP – Freetuts❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strrev trong PHP – Freetuts” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strrev trong PHP – Freetuts trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strrev trong PHP – Freetuts” posted by on 2022-09-17 05:44:39. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Learnphptutorial.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strchr trong PHP - Freetuts
Back to top button