hàm reset trong PHP – Freetuts

Hàm reset() sẽ đặt lại con trỏ nội bộ của mảng về phần tử đầu tiên.

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápreset($array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần đặt lại con trỏ nội bộ.

Ví dụ

Code

$array = array(
	'vi tri 1', 
	'vi tri 2', 
	'vi tri 3', 
	'vi tri 4'
);

// mặc định con trỏ sẽ ở vị trí đầu tiên
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 1"

// đến vị trí tiếp theo
next($array);
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 2"

// cài lại con trỏ về vị trí đầu tiên
reset($array);
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 1"

Kết quả

vi tri 1
vi tri 2
vi tri 1

Trên đây là cách sử dụng hàm reset() trong php.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tham khảo:php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm reset trong PHP – Freetuts❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm reset trong PHP – Freetuts” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm reset trong PHP – Freetuts trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm reset trong PHP – Freetuts” posted by on 2022-08-18 05:14:26. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Learnphptutorial.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_copy trong php - Freetuts
Back to top button